نویسنده = شاهپری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عوامل انسجامی در ترجمه‌های انگلیسی قرآن (بر اساس الگوی هالیدی و حسن)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 7-42

10.22054/ajsm.2017.9212

علی شاهپری؛ مهدی مهدوی نیا؛ عباس سماواتی