نویسنده = رضا زاده جودی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. منظومة مفهومی زیبایی‌شناسی در پرتو آیات قرآن کریم

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 77-104

10.22054/ajsm.2016.5039

علی شریفی؛ مهدی رضا زاده جودی