نویسنده = ابراهیمی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. اسلوب منطوق و مفهوم و نقش آن در تبیین معارف قرآنی

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 149-173

داوود معماری؛ سجاد ابراهیمی