نویسنده = سعیدی رضوی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه قرآن و نهج البلاغه در مورد کُرة زمین

دوره 5، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 89-104

بهزاد سعیدی رضوی