نویسنده = خامدا، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مفسّران قرآن و فهم روشمندانه از متن

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 7-34

10.22054/ajsm.2014.1327

داوود معماری؛ فاطمه خامدا