نویسنده = امین طباطبایی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه مطالعات جغرافیایی در آراء تفسیری علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 35-66

10.22054/ajsm.2014.1328

طاهره امین طباطبایی؛ حسین افسر دیر