نویسنده = سبحانی نژاد، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ابعادشناسانة مسئولیّت‌پذیری در سبک زندگی اسلامی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 151-170

10.22054/ajsm.2014.1357

مهدی سبحانی نژاد؛ حسن نجفی


2. مصون‌سازی جامعه از مضرّات برنامه‌های انحرافی رسانه‌های نوین با توجّه به راهکارهای قرآنی

دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 103-126

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمد آبادی آرانی؛ زهره عسگری