نویسنده = نجفی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ابعادشناسانة مسئولیّت‌پذیری در سبک زندگی اسلامی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 151-170

10.22054/ajsm.2014.1357

مهدی سبحانی نژاد؛ حسن نجفی