نویسنده = جلالی کندری، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و ساختار اعجاز قرآن در نظام اندیشگانی خطابی و جرجانی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 73-104

10.22054/ajsm.2016.8090

سهیلا جلالی کندری؛ فرشته معتمد لنگرودی