نویسنده = طیب حسینی، سید محمود
تعداد مقالات: 2
2. بررسی توصیفی معنای «کریم» در قرآن مجید

دوره 7، شماره 22، بهار 1395، صفحه 133-166

سید محمود طیب حسینی؛ خدیجه بنایی