نویسنده = نعیمی، اشکان
تعداد مقالات: 2
1. عدالت بین‌نسلی در استفاده از محیط زیست از نگاه آیات و روایات

دوره 7، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 55-78

10.22054/ajsm.2016.7479

اشکان نعیمی؛ حمیدرضا قاسمی


2. عدالت بین‌نسلی در استفاده از ذخایر طبیعی از نگاه آیات و روایات

دوره 7، شماره 22، بهار 1395، صفحه 193-216

اشکان نعیمی؛ حمیدرضا قاسمی