نویسنده = موسوی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی تضمین در ترجمه های فارسی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

10.22054/ajsm.2019.12206.1140

صدیقه موسوی