نویسنده = رفیعی جیردهی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تجلّی امثال قرآنی درمنظومه‌های فارسی

دوره 3، شماره 6، بهار 1391، صفحه 167-194

علی رفیعی جیردهی