نویسنده = ولوی، سیمین
تعداد مقالات: 1
1. نقد بلاغی قصر دربرخی از ترجمه‌های قدیم و جدیدقرآن کریم

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 145-172

سیمین ولوی؛ طاهره تیز غم