نویسنده = شعبان پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی براهین اثبات صانع در قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 99-130

محمد شعبان پور