نویسنده = دژ آباد، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مصداق آیة صدّیقین (النّساء/69)از دیدگاه فریقین

دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 45-66

مجید معارف؛ حامد دژ آباد