نویسنده = سلطانی لرگانی، کبری
تعداد مقالات: 1
1. قربانی در قرآن و اوستا

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 7-24

عباس اشرفی؛ کبری سلطانی لرگانی