نویسنده = تاجبش، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. نمونه‌هایی از آرایة مشاکله در قرآن

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 43-58

اسماعیل تاجبش