نویسنده = طبیب حسینی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. نام‌های قیامت در قرآن و سرِّ نامگذاری آنها

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 51-84

سید محمود طبیب حسینی