نویسنده = یدالله پور، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه سنّت در روش تفسیر قرآن به قرآن

دوره 2، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 73-106

بهروز یدالله پور