نویسنده = حمزه پور، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسیِ ترجمه‌ی رضا اصفهانی و همکاران از قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 161-188

ناصر حمزه پور؛ صمد عبداللهی عابد