نویسنده = نجفی، حسن
تعداد مقالات: 2
2. سبک زندگی پیامبر(ص) و ائمّه(ع) در مواجهه با دیگران

دوره 6، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 137-160

10.22054/ajsm.2015.2856

علی نقی فقیهی؛ حسن نجفی؛ سمیه دریساوی