نویسنده = احمدی بیغش، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اختلاف قرائات درتفسیر و فهم برخی از آیات سوره بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

10.22054/ajsm.2019.18026.1237

خدیجه احمدی بیغش؛ طاهره محسنی