نویسنده = بهرامی، حمزه علی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر حکم جمع خوانی قران در دیدگاه سلفیانِ تکفیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22054/ajsm.2019.26588.1362

حمزه علی بهرامی


2. تحلیل و نقد استدلال‌های سلفیان درباره زیارت قبور با تاکید بر اندیشه های ابن‌تیمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1397

10.22054/ajsm.2017.19786.1272

حمزه علی بهرامی