نویسنده = بیات، محمد حسین
تعداد مقالات: 3
1. واقعة غدیر خُم و عوامل تغییر مسیر اصلی آن با تکیه بر آیات و روایات

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 33-58

10.22054/ajsm.2015.1477

محمد حسین بیات؛ محمد ابراهیم نوری همدانی


3. تفاوت‌های اساسی رجعت و تناسخ با تکیه بر آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 31-68

محمد حسین بیات؛ فردین دارابی