نویسنده = دارابی، فردین
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت‌های اساسی رجعت و تناسخ با تکیه بر آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 31-68

محمد حسین بیات؛ فردین دارابی