نویسنده = مظاهری، عبدالرضا
تعداد مقالات: 2
2. اسم اعظم الهی و چگونگی کارکردهای آن در قرآن

دوره 2، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 49-72

عبدالرضا مظاهری