نویسنده = پیمان فرهنگی، بنفشه
تعداد مقالات: 1
1. نقش هدایت‌گری امام در شکل‌گیری جامعة آرمانی با تکیه بر آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 129-151

علی سروری مجد؛ بنفشه پیمان فرهنگی