نویسنده = رضایی هفتادر، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی انتقادیِ آرای ژیلیو در اعتبارسنجی تفسیر روایی دوران نخستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.22054/ajsm.2019.36646.1470

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان؛ حسین علوی مهر