نویسنده = بیات، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی آرای منکران وجود اعجاز در داستان های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22054/ajsm.2020.46033.1556

محمد حسین بیات؛ نجمه قربانی افخم؛ عباس اشرفی