موضوعات = قرآن پژوهی
تعداد مقالات: 22
1. برهان افول :احتجاج ابراهیم علیه السلام بر توحید ربوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.19491.1275

محسن میری


2. تاثیر اختلاف قرائات درتفسیر و فهم برخی از آیات سوره بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

10.22054/ajsm.2019.18026.1237

خدیجه احمدی بیغش؛ طاهره محسنی


3. بازخوانی انتقادیِ آرای ژیلیو در اعتبارسنجی تفسیر روایی دوران نخستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.22054/ajsm.2019.36646.1470

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان؛ حسین علوی مهر


4. آسیب شناسی تضمین در ترجمه های فارسی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

10.22054/ajsm.2019.12206.1140

صدیقه موسوی


5. تحلیلی بر حکم جمع خوانی قران در دیدگاه سلفیانِ تکفیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22054/ajsm.2019.26588.1362

حمزه علی بهرامی


6. تفسیر تطبیقی آیه 21 سوره روم و رویکردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.16721.1216

حمیده شورگشتی؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


7. سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمینی (ره) و آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.5201.1046

الهه هادیان رسنانی


8. نقد و بررسی ترجمه‌های مشهور معاصر بر اساس تجزیه به آحاد واژگان بر اساس هفت واژه از قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.14644.1191

محمد شریفی؛ هوشنگ بیگی یارولی


9. بررسی و تحلیل مفهوم قصـر در سوره نجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.7652

حسن مجیدی؛ پروین تیموری


11. تحلیلی بر آرایۀ انسان ‎انگاری در قرآن

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 141-162

10.22054/ajsm.2018.25292.1346

بهجت السادات حجازی


13. بررسی دیدگاه‌ها دربارة نظم قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 31-56

10.22054/ajsm.2018.18387.1246

عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی؛ سروش شهریاری نسب


15. کارکرد طرحواره‌های تصویری در مفاهیم تربیت اخلاقی قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 57-85

10.22054/ajsm.2018.17889.1235

سیده فاطمه سلیمی؛ زهرا علی نتاج


16. ارزیابی و نقد ترجمة استعاره در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 87-132

10.22054/ajsm.2018.14112.1177

سید سجاد غلامی؛ علی حاجی خانی


18. تبیین مفهوم «صَدُّ عَنْ سبیل‌الله» در قرآن

دوره 8، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 171-209

10.22054/ajsm.2019.12191.1139

سیده زینب رضوی‌کیا (بام‌زد)؛ راضیه اخلاقی


20. انگاره‌شناسی قرآن و نقش آن در تبیین جامعیت قرآن

دوره 8، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 65-84

10.22054/ajsm.2019.19606.1269

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی