الگوی تربیت جهادی سوره صف براساس روش داده بنیاد

طیبه حقیقی نجف آبادی؛ محسن خوشفر

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 175-203

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.55645.1648

چکیده
  یکی از گستره‌های تربیتی قرآن، به فعلیت درآوردن استعدادهای انسان‌ها برای رسیدن به عصر ظهور دین الهی در سرتاسر عالم است. سوره صف، یکی از مسبحاتی است که مضامین تربیتی آن مجاهده برای رسیدن به ظهور و فتح قریب است و مؤلفه‌های تربیتی آن می‌تواند الگوی مناسبی برای زمینه‌سازی ظهور برای عصر حاضر باشد. ازاین‌رو محقق سعی دارد با استفاده از ...  بیشتر