تحلیل انتقادی شبهه جرج سیل بر اشکالات ساختاری قرآن

محمد سلطانیه

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 51-72

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.61699.1712

چکیده
  اعجاز بیانی قرآن‌ توسط تمام دانشمندان مسلمان به‌عنوان وجهی مهم از اعجاز قرآن پذیرفته شده است. در دوران اخیر نیز شرق‌شناسان مطالعات گسترده‌ای در این عرصه داشته‌اند؛ برخی با رعایت انصاف زبان به ستایش آن گشوده و برخی دیگر با طرح سؤالاتی، قصد خدشه‌دار نمودن آن را داشته تا وحیانی بودن این کتاب را زیر سؤال ببرند. در این پژوهش که به‌صورت ...  بیشتر