حدیث پژوهی
بررسی دلالت‌های مفهومی‌ـ بلاغی زبان دست در نهج‌‌البلاغه

ابراهیم ابراهیمی؛ نوال حزباوی

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1401، ، صفحه 165-190

https://doi.org/10.22054/ajsm.2023.71025.1879

چکیده
  زبان بدن از جمله مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی جامعة بشری است که انسان‌ها از آن برای بیان احساسات و دلالت‌های مختلف بهره می‌گیرند. نقش زبان بدن در بستر متون ادبی برای کشف مقاصد و داده‌های مفهومی و آرایه‌های ادبی که به صورت زبان بدن مجسم شده‌است، درخور توجه می‌باشد. کتاب نهج‌البلاغه مملوّ از صنایع ادبی و لطافت‌های کلامی است. در این ...  بیشتر