تحلیلی بر «تجلّی خدا» در قرآن

منصور پهلوان؛ محمود خیراللهی؛ زهرا خیراللهی

دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1393، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1295

چکیده
  چکیده«تجلّی» از اهمّ موضوعاتی است که در ادوار تاریخ، توجّه اندیشمندان، به‌ویژه اهل معرفت و متکلّمان را به خود مشغول ساخته است. پیگیری این موضوع، تأثیر بسزایی در مبانی معرفتی، باورهای دینی، حتّی اخلاقی خواهد داشت. با این نگرش، آیات قرآن، به‌ویژه آیة میقات (الأعراف/143) مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. ملاقات حضرت موسی (ع) با ...  بیشتر