نویسنده = خیراللهی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر «تجلّی خدا» در قرآن

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 7-34

منصور پهلوان؛ محمود خیراللهی؛ زهرا خیراللهی