نویسنده = عبدالهی عابد، صمد
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای قرآن برای رونق اقتصادی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 109-130

10.22054/ajsm.2014.1331

صمد عبدالهی عابد؛ مهری قبادی