آرای دانشمندان فریقین دربارة اهل بیت(ع) در حدیث ثقلین

محمد صدقی آلانق

دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 137-162

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.1614

چکیده
  چکیده از مسائل بسیار مهم در حوزة فهم و شناخت هر مکتب، وجود افرادی است که تبیین و توضیح مکتب به عهدۀ آنان است تا افراد دیگر با دخالت‌های غیرعالمانه، زمینۀ سردرگمی را برای پیروان مکتب فراهم نکنند. حال در باب مکتب اسلام این پرسش مطرح است که آیا همان‌گونه که قرآن کریم تبیین دین را به عهدۀ رسول خدا(ص) گذاشته، خود آن حضرت نیز تبیین دین را ...  بیشتر