بلاغت ارتباط کلامی در قرآن

محمد آهی؛ زهره سوری

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.2842

چکیده
  چکیده ارتباطات از مباحث مهمّی است که موضوع بحث اغلب رشته‌های علوم انسانی است و از این میان، بلاغت در ارتباط کلامی با تکیه بر قرآن از بحث‌های پرارزش بلاغی، ادبی و قرآنی است که در این مقاله مورد پژوهش قرار گرفته است. ارتباطات در زندگی انسان از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار بوده، به طوری که از ابتدا پیامبران الهی در آموزه‌های دینی خود ...  بیشتر