نویسنده = ناصری کریموند، امان اله
تعداد مقالات: 1
1. نقش ارتباط معنایی آیات در تفسیر المیزان با رویکردی بر قرینه‌ی سیاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.49736.1586

امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانی