نویسنده = قاضی شیراز، عنایت الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرکلامحضرت علی(ع) بر زندگی و اشعار شهریار

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 173-206

صمد عبداللهی عابد؛ عنایت الله قاضی شیراز