نویسنده = اکبر زاده، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری داستان مریم مقدّس به روایت قرآن کریم

دوره 3، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 29-45

حسن مجیدی؛ الهه ویسی؛ لیلا اکبر زاده