نویسنده = پهلون، منصور
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی در معناشناسی «تفسیر»

دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 7-20

منصور پهلون؛ قاسم درزی