نویسنده = احمد آبادی آرانی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. مصون‌سازی جامعه از مضرّات برنامه‌های انحرافی رسانه‌های نوین با توجّه به راهکارهای قرآنی

دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 103-126

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمد آبادی آرانی؛ زهره عسگری