نویسنده = سروش شهریاری نسب
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نظم قرآن در سطح ساختار بنیاد خرد

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 133-163

10.22054/ajsm.2020.19450.1262

سروش شهریاری نسب؛ فرزاد دهقانی؛ عیسی علیزاده منامن


2. بررسی دیدگاه‌ها دربارة نظم قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 31-56

10.22054/ajsm.2018.18387.1246

عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی؛ سروش شهریاری نسب