بررسی تطبیقی روش محدثین متقدم در رفع تعارض اخبار

محسن نیل فروش زاده

دوره 10، شماره 37 ، دی 1398، ، صفحه 105-133

https://doi.org/10.22054/ajsm.2021.21681.1301

چکیده
  حدیث، پس از قرآن کریم، به عنوان دومین منبع اساسى کشف و تبیین مـعارف‌ الهى، بشمار می‌رود. مهم‌ترین چالش حدیثی، مساله اختلاف میان روایات و روش برخورد صحیح و اصلاح آن‌ها می‌باشد. از این رو در این مقاله به بررسی تطبیقی روش محدثین متقدم، در رفع تعارض اخبار با استفاده از روش تحلیل اسنادی پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته‌است: شیخ کلینی(ره) ...  بیشتر