نویسنده = سروری مجد، علی
تعداد مقالات: 2
1. نقش هدایت‌گری امام در شکل‌گیری جامعة آرمانی با تکیه بر آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 129-151

علی سروری مجد؛ بنفشه پیمان فرهنگی


2. قرآن و جامعة آرمانی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 35-89

10.22054/ajsm.2014.18

علی سروری مجد