نویسنده = عبداللهی عابد، صمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متنی و سندی روایات «توبه و استغفار امامان معصوم (ع)»

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 153-176

صمد عبداللهی عابد؛ جمشید بیات