عدالت بین‌نسلی در استفاده از محیط زیست از نگاه آیات و روایات

اشکان نعیمی؛ حمیدرضا قاسمی

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 55-78

https://doi.org/10.22054/ajsm.2016.7479

چکیده
  امروزه چگونگی استفاده از محیط زیست به یکی از مهم‌ترین از مسائل مورد توجه بشر تبدیل شده است، تخریب و استفاده بی‌رویه از آن نگرانی جدی‌ای نسبت به آینده بشر برای صاحب‌نظران به وجود آورده است، از این رو ضرورت دارد تا این موضوع را از منظر آیات و روایات و دلیل عقل مورد بررسی قرار دهیم تا مبانی فقهی این مسئله تبیین گردد. با مراجعه به آیات ...  بیشتر