نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
ترجمه، بازسازی یک کلام در زبان دیگر است، به طوری که تمام معانی و مقاصد صاحب کلام در زبان مقصد بازگو گردد. از این رو، متن ترجمه، آیینه تمام نمای متن اصلی است. مهم‌تریم مسأله در ترجمه، رعایت اصلی است که مترجم برای جایگزنی معادل واژه‌ها باید در دستور کار خود قرار دهد؛ به طوری که متن ترجمه، برابر و همسان متن مبدأ باشد. توجه به مؤلفه‌های مختلف معنایی واژه، امری کاملاً ضروری است. هرچند در پاره‌ای از موارد، شاید نتوان عملاً به این مقصود، دست یافت؛ اما باید برای یافتن نزدیک‌ترین و دقیق‌ترین معادل، نهایت تلاش خود را به کار بست.
هدف از این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا مترجمان کلام وحی، هنگام ترجمه به اجزاء و عناصر تشکیل دهنده و مؤلفه‌های معنای واژه‌های قرآن در فرایند ترجمه، توجه و دقت داشته‌اند و در ترجمه‌های خود، آن را منعکس کرده‌اند یا نه؟ از این رو، نگارندگان در این نوشتار، ترجمه تنی چند از مترجمان را براساس کتب لغت و تفسیر، مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند. بررسی ترجمه‌های ارائه شده از برخی آیات کلام وحی، نشان دهنده عدم توجه کافی مترجمان به اصل واژه‌یابی‌دقیق و نیز عدم لحاظ مؤلفه‌های معنایی زبان مبدأ است؛ همچنین عموم مترجمان از لایه‌ها و طبقات معنایی که در الفاظ کلام وحی، نهفته است غفلت ورزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review translated by famous contemporary analysis of individual words

چکیده [English]

The translation can be in a nutshell, is the reconstruction of a word in another language, so that all the meanings and purposes speak of the word in the target language. The translated text must be original view mirror.
Mhmtrym can be said that the problem in translation, the main compliance with the translator for Jaygzny equivalent of the word should be on your agenda. So that the translated text and the source is matched. Due to this, according to the various components it is absolutely essential meaning of the word.
However, in some cases it may not be practically achieved this goal but have to find the nearest and most precise equivalent, your best applied. The purpose of this article is to answer these questions Translation revelation when translating into parts And components And Mvafhhay meaning of the words of the Qur'an in translation process has been carefully considered and reflected in your translations have it or not?
The aim of the present paper-based dictionaries and translators translated the commentary also consider Nqdv. Check translations provided by the revelation of certain verses Indicates that word finding them not having semantic components of the source language So that public revelation of hidden layers and semantic classes of words that have committed negligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • translation
  • Analysis of all