جلوه های هنر روایت سینمایی در خطبه 91 نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده الهیات ومعارف اسلامی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،ایران

2 استادیار دانشکده الهیات ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران.

چکیده

چکیده
نهج البلاغه یک شاهکار ادبی و دینی است و در باب بلاغت آن سخن فراوان گفته شده است. با توجه به دغدغه های حضرت علی (ع) در باورپذیر کردن و اثرگذار ساختن کلام، و اهتمام در امر برانگیختن خوانندگان و ایجاد کشش و رغبت در آنان برای استماع حقایق دینی، شیوه هایی به کار گرفته شده است که به اقتضای موضوع و وضعیت مخاطب، در کنار سایر صور بلاغی، قابلیت بیشتری برای انتقال پیام داشته باشد. نوشتار حاضر با هدف نشان دادن بخشی از این قابلیت، ساختار روایی به کار گرفته شده در خطبه 91 را محور بحث قرار داده است. در اینجا تکیه بر روایت سینمایی است که با توجه به قابلیت تحلیلی آن، خطبه 91 بر اساس آن مورد واکاوی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که حضرت با بهره گیری از توانایی های روایت پردازی، سال ها پیش از ارایه نظریات روایت شناسی، بسیاری از اصول مورد توجه در این فن را به شکلی ماهرانه مد نظر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Art effects, cinematic narrative in sermon 91 Nahjolbalagheh

نویسندگان [English]

  • maryam sargazi 1
  • valiiollah hasoomi 2
1 MA student, Theology College, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan,Iran.
2 Assistant of Theology College, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Art effects, cinematic narrative in sermon 91 Nahjolbalagheh
Abstract
Nahj al-Balagha is a masterpiece of literary and religious rhetoric to talk about a lot is said. Due to the concerns of Imam Ali (AS) credible and effective in the short, And efforts in fomenting tension and desire in them to audition singers and religious facts, methods have been employed As are required by the subject and the audience, along with other forms of rhetoric, the ability to transfer message. This paper aims to show a part of this feature, narrative structure employed in sermon 91 of the axis is discussed. Here is relying on cinematic narrative with regard to its analytical capabilities, Sermon 91 on the basis of which has been analyzed. Studies show that using his abilities narration, Years ago, the story of ideas, many of the principles discussed in this fan's mind subtly.Keyword: Imam Ali (AS), Nahjolbalagheh, Sermon 91, cinematic narrative

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: “Imam Ali (AS)”
  • “Nahjolbalagheh”
  • “Sermon 91”
  • ” cinematic narrative”